Geschiedenis vereniging

Het begin van onze jachthaven is in 1969 te vinden. Toen werd besloten aan de noordkant van Kollum een aanlegplaats voor recreanten te maken. De gemeente maakte daarvoor een bedrag van 4500 gulden vrij. Deze beslissing bleek het startschot voor de oprichting van onze vereniging.

De foto boven laat de eenvoudige aanlegplaatsen in 1970 zien. Het inwonertal van Kollum groeide sterk in de jaren daarna. Samen met de toenemende vrije tijd groeide ook de behoefte aan meer faciliteiten voor watersport in Kollum en haar directe omgeving. De kans op een volwaardige jachthaven ontstond toen de gemeente Kollumerland eind jaren ’70 besloot een nieuwe woonwijk aan de noordzijde van het dorp te ontwikkelen (foto onder in 1972).

Helemaal linksboven de plek waar de jachthaven werd gegraven.

In het plan ‘De Vosselanden’ werd in 1979 de aanleg van een jachthaven meegenomen. Het werk was in 1981 klaar. Jachthaven ‘De Rijd’ werd vernoemd naar het verbindingswater dat vroeger op de zee en nu op de Dokkumer Ee aansluit. Het haventerrein had in eerste instantie de beschikking over een eenvoudig havengebouw (foto onder in 2012). Het gemis aan voorzieningen voor passanten en de eigen leden maakte verdere aanpassingen aan de jachthaven nodig.

Verdere belangrijke momenten waren voor onze vereniging:

  • Het graven van het verbindingskanaal om het dorp van de Ried met de Trekvaart in 1990. Dit was ook het moment waarop de Sylsterbrug draaibaar werd gemaakt. Daardoor kunnen ook zeilboten Kollum bereiken.
  • De bouw van een nieuw havengebouw in 2013.
  • Veel aanpassingen in en om Kollum voor het initiatief ‘Watersportdorp Kollum’.
  • De renovatie van haar havensteigers van vast naar beweegbaar in 2019.
De inrichting van de haven op een luchtfoto uit 2015. Het aantal steigers is ondertussen teruggebracht naar 4.
Scroll naar boven