Himmeldei Kollum en omstreken op 16 maart

Op zaterdag 16 maart 2024 organiseert de Vogelwacht Kollum in samenwerking met de gemeente NoardEast Fryslân en Watersportvereniging Kollum een schoonmaakdag. Deze vindt voornamelijk plaats langs de waterkanten, maar ook op andere plekken waar rommel ligt. De afvalresten langs de waterkanten komen in onze omgeving terecht via de afvoer van regenwater dat vanuit de rest van de provincie richting Lauwersmeer stroomt.

Mocht u mee willen doen dan kunt u zich aanmelden bij de vogelwacht. Ook komt er een telefoonnummer en mailadres in de krant waar u zich aan kunt melden. U helpt toch ook mee voor aan het maken van een schone omgeving voor allen? Datum: 16 maart 2024, start: gebouw jachthaven De Rijd aan de Cantecleer, om 8.30 uur staat de koffie klaar, 12.30 broodjes en soep, aanmelden: info@vogelwachtkollum.nl

De bedoeling is om met kleine bootjes het afval te verzamelen en op diverse punten in containers te gooien. Deze worden door de gemeente aangeleverd. Door deze actie worden niet alleen de oevers voor het zicht weer netjes gemaakt, ook de vogels kunnen dan in een schone omgeving hun nesten in rietkragen bouwen – alleen maar winnaars dus.

Datum: 16 maart 2024, om 8.30 uur staat de koffie klaar, om 12.30 uur broodjes en soep, verzamelen bij gebouw jachthaven ‘de Rijd’ aan de Cantecleer, aanmelden: info@vogelwachtkollum.nl

Vuilwaterafvoer defect

Afvoer van vuilwater is momenteel door een defect aan de pomp niet mogelijk. Het bestuur probeert in overleg met de Provinsje Fryslân hier spoedig een oplossing voor te vinden. De stortput chemisch toilet en stortput grijswater werken nog wel gewoon.

Bedieningsbeperking en stremmingen brug Zijlsterrijd en bij Engwierum

De Provinsje Fryslân meldt een bedieningsbeperking en twee stremmingen in verband met renovatiewerkzaamheden.

De Zijlsterrijdster brug in het Kollumer Kanaal wordt in de periode van 1 november 2023 tot vrijdag 8 maart niet bediend. De brug is gestremd van 8 maart 2024 tot en met zondag 24 maart.

De brug bij Engwierum is van 1 november 2023 tot 22 februari 2024 gestremd. Voor deze brug is er een omleiding door de Âlde Lunen-Âlddjip voor schepen met een maximale lengte van 30 meter, breedte 5 meter en diepgang van 1,5 meter.

FEESTELIJKE AFSLUITING WATERSPORTSEIZOEN 27 OKTOBER

Het bestuur van Watersportvereniging Kollum nodigt haar ledenvan harte uit, om het seizoen 2023 feestelijk af te sluiten.

Wanneer: vrijdagavond 27 oktober om 20.00 uur; waar: Paradisobar te Kollum; wie?: Per lidmaatschap: lid en partner.

Wat gaan we doen? Een gezellige avond onder het genot van een hapje en een drankje! Muziek van DJ Johnny en wellicht gaan de voetjes van de vloer. Deze avond wordt u kosteloos aangeboden door de vereniging. Bij de ingang ontvangt uw 5 muntjes van de vereniging. Mochtu meer drankjes willen dan is dit voor eigen kosten.

Wij hopen op een grote opkomst, om er samen een feestelijke avond van te maken. Geef je snel op via voor 9 oktober 2023 op : Penningmeester@wsvkollum.nl

Opgave is nodig om dit bij de Paradisobar te kunnen melden.

Uit het water takelen – 4 november

Op zaterdag 4 november 2023 gaan de boten uit het water en in april 2024 er weer in. Indien u hier gebruik van wilt maken dient u voor zaterdag 21 oktober 2023 het ingevulde takelformulier ingevuld te overhandigen aan de havenmeester of te mailen naar havenmeester@wsvkollum.nl Ook geven wij u de mogelijkheid het op te sturen naar het volgende adres: Cantecleer 2, 9291 AR Kollum.

U kunt het takelformulier downloaden door hier te klikken: takelformulier

Start van het takelen op zaterdag 4 november om 8.00 uur

Voorwaarden:

Aan het hijsen van de boten en de opslag op de wal kleven verschillende risico’s. Deze zijn uit de hijs vallen van de boot, beknellen, ondeugdelijke bokken, brand en omvallen van de boot tijdens de stallingsperiode. Daarom is het nodig verschillende voorzorgsmaatregelen te nemen, alsmede een goede verzekering te hebben mocht het onverhoopt toch verkeerd gaan. U blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor uw eigen boot.

Wij verzoeken u tijdens de werkzaamheden van de kraan, achter de hekken te blijven. Men dient persoonlijk aanwezig te zijn om de boot aan te bieden bij het hijsen. Men dient persoonlijk aanwezig te zijn bij het wegen van de boot. De vereniging rekent kosten van € 50,- indien u niet aanwezig bent bij u boot.

Email-problemen zijn opgelost

ONZE EMAIL-PROBLEMEN ZIJN OPGELOST

De afgelopen weken hebben wij met de nodige email-problemen gekampt. Het betekende dat wij als havenmeester, penningmeester en secretaris geen mail konden ontvangen. Het probleem is nu opgelost. Heeft u in de afgelopen tijd (geprobeerd) ons te mailen, maar ontving u geen antwoord? Probeer het dan nu nog een keer. Onze excuses voor het ongemak.

Scroll naar boven