Opzegging lidmaatschap

Het lidmaatschap van de vereniging loopt van 1 april tot 1 april van het volgende kalenderjaar. De opzegging moet voor deze datum gebeuren. Tussentijdse opzegging geeft geen recht op restitutie van (een deel) van het lidmaatschapsgeld.

U kunt uw lidmaatschap van onze vereniging opzeggen of via het onderstaande contactformulier.

Formulier opzegging lidmaatschap wsv Kollum

Scroll naar boven