Huishoudelijk reglement campers - wsv Kollum

Art. 1. Het is toegestaan zonder aanmelding vooraf een vrije camperplaats voor uw camper op ons haventerrein in te nemen op de daarvoor aangegeven plaatsen. Hierbij geldt:

  • 1.1 Ons campertarief / stageld is incl. toeristenbelasting / elektriciteit / WIFI en B.T.W.
  • 1.2 De tarieven worden jaarlijkse op onze financiële begroting – ledenvergadering vastgesteld.
  • 1.3 Bij vertrek dient u voor 12 uur de camperplaats te hebben verlaten en de stagelden te hebben voldaan.

Art. 2. Het gebruik van sterke geluidsbronnen en luidruchtig gedrag is niet toegestaan.
Art. 3. Barbecueën mag, mits de veiligheid goed in acht wordt genomen. Open vuren zijn niet toegestaan.
Art. 4. U dient uw eigen camperplaats vrij te houden van afval. Hiervoor geldt:

  • 4.1. Uw huisvuil deponeren in de containers bij het havengebouw.
  • 4.2. Het legen van de chemische toiletten in de daarvoor aanwezige voorziening bij de berging.
  • 4.3 Uw vuilwatertank kunt u bij vertrek legen in de stortput voor de berging.

Art. 5. Het houden van maximaal 2 huisdieren mag, mits dit geen overlast voor onze andere recreanten geeft. Uitwerpselen – zowel op het haventerrein als daarbuiten dient u zelf direct op te ruimen in een gesloten zakje in onze afvalcontainers.
Art. 6. U kunt gebruik tegen een geringe vergoeding gebruik maken van onze sanitaire voorzieningen in ons havengebouw (toiletten/douches/wasserette). In ons havengebouw mag niet worden gerookt.
Art. 7. Vanaf het haventerrein mag worden gevist, mits rekening wordt gehouden met het vaarverkeer. Een visvergunning is verplicht.
Art. 8. De havenmeester is belast met de handhaving van dit reglement. Hij kan u de toegang weigeren of ontzeggen als hij dit gewenst vindt met inachtneming van redelijkheid en billijkheid.
Art. 9. Wij aanvaarden voor u en uw eventuele medegebruikers geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook aan uw eigendommen, voor lichamelijke letsel of enige andere schade direct of indirect veroorzaakt of gebruik makend van onze voorzieningen.
Art. 10. In alle gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet mocht voorzien kan de havenmeester aanvullende maatregelen treffen of beslissingen nemen.

Voor vragen over dit reglement is de havenmeester bereikbaar onder telefoonnummer: 06-27474799.

Wij wensen u een fijn verblijf in Kollum toe!
Scroll naar boven